Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Λεκάνη Ρέματος Χαλανδρίου

 

Έκταση λεκάνης (km2)
5.2
Μήκος κύριου υδατορέματος (km)
5.1
Μέσο υψόμετρο λεκάνης (m)
607.5
Yψόμετρο στην έξοδο (m)
333.3
Διαφορά μέσου υψομέτρου και υψομέτρου στην έξοδο (m)
274.2
Χρόνος συγκέντρωσης κατά Giandotti (h)
1.27

 

 

Παραπομπές