Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδια Λεκάνης Χαλανδρίου

 

Συγκεντρωτικά στοιχεία επεισοδίων

Θέση Νέα Πεντέλη

 
CH2_2013
CH11_2013
Ύψος βροχής (mm)
111.98
14.68
Διάρκεια βροχής (h)
9
4
Μέση ένταση i mean (mm/h)
13.17
3.45
Μέγιστη στάθμη (m)
1.55
0.05
Παροχή αιχμής (m3/s)
45.71
1.07
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
55.59
0.53
Συντελεστής απορροής c
0.50
0.04
Όγκος απορροής (hm3)
0.29
0.00