Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Ανάλυση χρονοσειρών

Κατά την διαδικασία ανάλυσης χρονοσρειρών εντοπίζονται και τεκμηριώνονται με αυτόματο τρόπο ακραία ή σημαντικά φαινόμενα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεν ελέγχονται ως προς την εγκυρότητά τους και ως εκ τουτου μπορεί να παρεισφρύουν σφάλματα που οφείλονται σε δυσλειτουργίες του μετρητικού δικτύου.

Λεκάνη Νέδοντα

Οροπέδιο Δερβενοχωρίων

Λεκάνη Λούσιου

Λεκάνη Σαρανταπόταμου

Ρέμα Χαλανδρίου