Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδια Λεκάνης Λούσιου

 

Συγκεντρωτικά στοιχεία επεισοδίων

Γέφυρα Ατσίχολου

 
L8_2012
L11_2012
L12_2012a
L12_2012b
L1_2013a
L1_2013b
L2_2013
L11_2013a
L11_2013b
L3_2014
Ύψος βροχής (mm)
56.98
38.08
54.42
25.88
141.90
65.51
24.33
51.93
39.44
48.50
Διάρκεια βροχής (h)
5
13
35
10
73
44
15
17
22
26.50
Μέση ένταση i mean (mm/h)
11.40
3.05
1.57
2.59
1.95
1.50
1.60
3.10
1.77
1.83
Παροχή αιχμής (m3/s)
106.98
42.62
40.73
38.89
108.75
48.64
34.54
32.09
40.73
31.30
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
3.02
2.10
6.69
5.40
57.42
11.18
5.31
3.96
5.64
4.39
Συντελεστής απορροής c
0.05
0.06
0.12
0.21
0.40
0.17
0.22
0.08
0.14
0.09
Όγκος απορροής (hm3 )
0.50
0.35
1.11
0.90
9.55
1.86
0.88
0.66
0.94
0.73