Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδια Λεκάνης Σαρανταπόταμου

 

Συγκεντρωτικά στοιχεία επεισοδίων

Γύρα Στεφάνης

 
S12_2011
S2_2012a
S2_2012b
S2_2012c
S12_2012
S1_2013
S2_2013
S11_2013a
S11_2013b
S12_2013
S1_2014
S3_2014
Ύψος βροχής (mm)
74.08
40.76
22.48
45.61
94.53
47.44
134.92
100.85
34.06
49.41
31.96
90.69
Διάρκεια βροχής (h)
48
37
18
46
39
23
72
15
7
26
11
59
Μέση ένταση i mean (mm/h)
1.54
1.12
1.28
0.99
2.42
2.09
1.89
6.61
4.87
1.90
2.91
1.54
Μέγιστη στάθμη (m)
0.67
0.64
0.51
0.52
1.17
0.69
1.46
1.94
1.71
0.62
0.56
1.05
Παροχή αιχμής (m3/s)
4.70
4.40
2.86
3.01
12.78
4.99
19.20
31.83
25.28
4.09
3.37
10.65
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
2.21
1.60
1.32
2.20
4.18
2.60
8.46
2.61
1.59
2.16
1.02
9.87
Συντελεστής απορροής c
0.03
0.04
0.06
0.05
0.04
0.05
0.06
0.03
0.05
0.04
0.03
0.11
Όγκος απορροής (hm3)
0.32
0.23
0.19
0.32
0.60
0.38
1.22
0.38
0.23
0.31
0.15
1.43

Οινόη

 
S12_2011
S2_2012a
S2_2012b
S2_2012c
S12_2012
S1_2013
S2_2013
S11_2013a
S11_2013b
S12_2013
S1_2014
S3_2014
Ύψος βροχής (mm)
93.10
180.40
92.20
24.00
75.20
Διάρκεια βροχής (h)
32
55
10
5
15
Μέση ένταση i mean (mm/h)
2.96
3.28
9.46
5.33
5.19
Μέγιστη στάθμη (m)
0.26
0.63
0.21
0.20
0.29
Παροχή αιχμής (m3/s)
1.40
6.68
1.17
1.15
2.01
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
1.14
2.31
0.17
0.12
0.91
Συντελεστής απορροής c
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
Όγκος απορροής (hm3)
0.06
0.12
0.01
0.01
0.05