Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Λεκάνη Σαρανταπόταμου

Υπολεκάνες

 
Οινόη
Γύρα Στεφάνης
Έκταση λεκάνης (km2)
51.2
144.6
Μήκος κύριου υδατορέματος (km)
13.019
30.7
Μέσο υψόμετρο λεκάνης (m)
603.8
494.9
Yψόμετρο στην έξοδο (m)
320
157
Διαφορά μέσου υψομέτρου και υψομέτρου στην έξοδο (m)
283.8
337.9
Χρόνος συγκέντρωσης κατά Giandotti (h)
3.57
6.40

 

Παραπομπές