Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο CH11_2013 (24/11/13)

Θέση Νέα Πεντέλη

Ύψος βροχής (mm)
14.68
Διάρκεια βροχής (h)
4
Μέση ένταση i mean (mm/h)
3.45
Μέγιστη στάθμη (m)
0.05
Παροχή αιχμής (m3/s)
1.07
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
0.53
Συντελεστής απορροής c
0.04
Όγκος απορροής (hm3)
0.00

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 14.7 mm ξεκινά στις 24/11 9:45 και λήγει στις 24/11 15:00 με την αιχμή να καταγράφεται στις 24/11 12:30 (μέγιστη ένταση 12.7 mm/h). Με μηδενική βασική ροή, η απορροή αρχίζει να αυξάνεται, ακολουθώντας το προφίλ της βροχής, φθάνοντας στην αιχμή της στις 24/11 12:45 (1.07 m3/s). Στη συνέχεια, μειωνεται εκθετικά μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 0.02 m3/s περίπου, 2.5 περίπου ώρες μετά την εμφάνιση της αιχμής, με πολύ μικρές διακυμάνσεις λόγω κάποιων τιμών βροχής.