Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο L11_2012 (29/11/12 – 30/11/12)

Θέση Γέφυρα Ατσίχολου

Ύψος βροχής (mm)
38.08
Διάρκεια βροχής (h)
13
Μέση ένταση i mean (mm/h)
3.05
Παροχή αιχμής (m3/s)
42.62
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
2.10
Συντελεστής απορροής c
0.06
Όγκος απορροής (hm3)
0.35

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή (συνολικού ύψους 38.1 mm) ξεκινά στις 29/11 11:30 και λήγει στις 30/11 1:45 με την αιχμή να καταγράφεται στις 29/11 16:45 (μέγιστη ένταση 18.0 mm/h). Με βασική ροή ίση με 2.36 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται απότομα 6 ώρες περίπου μετά την έναρξη της βροχόπτωσης. Η αιχμή της καταγράφεται στις 29/11 18:00 (42.6 m3/s). Στη συνέχεια παρατηρείται απότομη μείωσή της μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 4.15 m3/s , 20 περίπου ώρες μετά την εμφάνιση της αιχμής.