Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο L12_2012a (8/12/12 – 11/12/12)

Θέση Γέφυρα Ατσίχολου

Ύψος βροχής (mm)
54.42
Διάρκεια βροχής (h)
35
Μέση ένταση i mean (mm/h)
1.57
Παροχή αιχμής (m3/s)
40.73
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
6.69
Συντελεστής απορροής c
0.12
Όγκος απορροής (hm3)
1.11

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή (συνολικού ύψους 54.4 mm) ξεκινά στις 8/12 15:00 και λήγει στις 10/12 11:30 με τις μεγαλύτερες αιχμές να καταγράφονται στις 8/12 23:00 (μέγιστη ένταση 10.0 mm/h) και στις 9/12 2:30 (8.68 mm/h). Με βασική ροή ίση με 5.05 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται απότομα 8 περίπου ώρες μετά την έναρξη της βροχόπτωσης με την πρώτη αιχμή να καταγράφεται στις 9/12 3:00 και τη μεγαλύτερη αιχμή να καταγράφεται στις 9/12 5:30 (40.7 m3/s). Στη συνέχεια παρατηρείται εκθετική μείωση της απορροής (διάρκειας 2 περίπου ημερών) με μικρές διακυμάνσεις λόγω κάποιων τιμών βροχής μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 6.34 m3/s.