Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο L12_2012b (11/12/12 – 13/12/12)

Θέση Γέφυρα Ατσίχολου

Ύψος βροχής (mm)
25.88
Διάρκεια βροχής (h)
10
Μέση ένταση i mean (mm/h)
2.59
Παροχή αιχμής (m3/s)
38.89
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
5.40
Συντελεστής απορροής c
0.21
Όγκος απορροής (hm3)
0.90

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή (συνολικού ύψους 25.9 mm) ξεκινά στις 11/12 7:15 και λήγει στις 11/12 17:30 με τις μεγαλύτερες αιχμές να καταγράφονται στις 11/12 13:15 (μέγιστη ένταση 6.84 mm/h) και στις 11/12 14:45 (7.88 mm/h). Με βασική ροή ίση με 6.34 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται απότομα 3.5 περίπου ώρες μετά την έναρξη της βροχόπτωσης με την πρώτη αιχμή να καταγράφεται στις 11/12 13:00 και τη μεγαλύτερη αιχμή να καταγράφεται στις 11/12 17:00 (38.9 m3/s). Στη συνέχεια παρατηρείται εκθετική μείωση της απορροής (διάρκειας 2 περίπου ημερών) μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 6.34 m3/s.