Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο L2_2013 (18/2/13 – 21/2/13)

Θέση Γέφυρα Ατσίχολου

Ύψος βροχής (mm)
24.33
Διάρκεια βροχής (h)
15
Μέση ένταση i mean (mm/h)
1.60
Παροχή αιχμής (m3/s)
34.54
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
5.31
Συντελεστής απορροής c
0.22
Όγκος απορροής (hm3)
0.88

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή (συνολικού ύψους 24.3 mm) ξεκινά στις 18/2 23:45 και λήγει στις 19/2 15:45 με την αιχμή να καταγράφεται στις 19/2 10:00 (μέγιστη ένταση 6.1 mm/h). Με βασική ροή ίση με 8.47 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται απότομα 7 ώρες περίπου μετά την έναρξη της βροχόπτωσης και την αιχμή της να καταγράφεται στις 19/2 12:15 (34.5 m3/s). Στη συνέχεια παρατηρείται εκθετική μείωσή της μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 10.63 m3/s, 2 περίπου μέρες μετά την εμφάνιση της αιχμής.