Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο L1_2013a (16/1/13 – 21/1/13)

Θέση Γέφυρα Ατσίχολου

Ύψος βροχής (mm)
141.90
Διάρκεια βροχής (h)
73
Μέση ένταση i mean (mm/h)
1.95
Παροχή αιχμής (m3/s)
108.75
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
57.42
Συντελεστής απορροής c
0.40
Όγκος απορροής (hm3)
9.55

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 141.9 mm ξεκινά στις 16/1 16:00 και λήγει στις 19/1 19:15 με την αιχμή να καταγράφεται στις 17/1 7:00 (μέγιστη ένταση 6.7 mm/h). Με βασική ροή ίση με 6.91 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται σταδιακά, ακολουθώντας το προφίλ της βροχής, φθάνοντας στην αιχμή της στις 18/1 12:45 (108.75 m3/s), μετά από την εμφάνιση και άλλων μικρότερων αιχμών. Στη συνέχεια μειωνεται εκθετικά μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 14.03 m3/s περίπου, τρεις περίπου μέρες μετά την εμφάνιση της αιχμής, με πολύ μικρές διακυμάνσεις λόγω κάποιων τιμών βροχής.