Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο L11_2013a (13/11/13 – 18/11/13)

Θέση Γέφυρα Ατσίχολου

Ύψος βροχής (mm)
51.93
Διάρκεια βροχής (h)
17
Μέση ένταση i mean (mm/h)
3.10
Παροχή αιχμής (m3/s)
32.09
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
3.96
Συντελεστής απορροής c
0.08
Όγκος απορροής (hm3)
0.66

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή (συνολικού ύψους 51.9 mm) ξεκινά στις 13/11 10:15 και λήγει στις 14/11 2:15 με τις μεγαλύτερες αιχμές να καταγράφονται στις 13/11 21:30 (μέγιστη ένταση 9.5 mm/h) και στις 13/11 23:45 (11.0 mm/h). Με βασική ροή ίση με 3.94 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται 6 περίπου ώρες μετά την έναρξη της βροχόπτωσης με τη μεγαλύτερη αιχμή να καταγράφεται στις 14/11 3:00 (32.1 m3/s) και κάποιες μικρότερες αιχμές να καταγράφονται νωρίτερα. Στη συνέχεια παρατηρείται απότομη μείωση της απορροής (διάρκειας 3 περίπου ημερών) μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 4.36 m3/s.