Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο L1_2013b (24/1/13 – 27/1/13)

Θέση Γέφυρα Ατσίχολου

Ύψος βροχής (mm)
65.51
Διάρκεια βροχής (h)
44
Μέση ένταση i mean (mm/h)
1.50
Παροχή αιχμής (m3/s)
48.64
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
11.18
Συντελεστής απορροής c
0.17
Όγκος απορροής (hm3)
1.86

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 65.5 mm ξεκινά στις 24/1 11:00 και και πέφτει διάσπαρτα με την αιχμή να καταγράφεται στις 24/1 13:30 (μέγιστη ένταση 11.1 mm/h). Με βασική ροή ίση με 15.46 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται ακολουθώντας το προφίλ της βροχής, φθάνοντας στη μεγαλύτερη αιχμή της στις 25/1 18:00 (48.64 m3/s), με μικρότερες διακυμάνσεις να καταγράφονται πριν και μετά αυτής. Στη συνέχεια, η απορροή, μετά και την τελευταία αιχμή, αρχίζει να μειώνεται με διακυμάνσεις λόγω της καταγεγραμμένης βροχής, μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 20.34 m3/s.