Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο L11_2013b (24/11/13 – 25/11/13)

Θέση Γέφυρα Ατσίχολου

Ύψος βροχής (mm)
39.44
Διάρκεια βροχής (h)
22
Μέση ένταση i mean (mm/h)
1.77
Παροχή αιχμής (m3/s)
40.73
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
5.64
Συντελεστής απορροής c
0.14
Όγκος απορροής (hm3)
0.94

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή (συνολικού ύψους 39.4 mm) ξεκινά στις 24/11 1:00 και λήγει στις 24/11 21:15 με τις μεγαλύτερες αιχμές να καταγράφονται στις 24/11 3:45 (μέγιστη ένταση 6.7 mm/h) και στις 24/11 10:00 (5.9 mm/h). Με βασική ροή ίση με 6.06 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται 5 περίπου ώρες μετά την έναρξη της βροχόπτωσης με τη μεγαλύτερη αιχμή να καταγράφεται στις 24/11 17:00 (40.7 m3/s) και δύο μικρότερες αιχμές να καταγράφονται στις 24/11 8:30 και στις 24/11 12:45. Μετά την αιχμή, παρατηρείται σταδιακή μείωση της απορροής (διάρκειας 14 περίπου ωρών) μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 9.88 m3/s, με κάποιες διακυμάνσεις λόγω καταγεγραμμένων τιμών βροχής.