Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο L3_2014 (2/3/14 – 4/3/14)

Θέση Γέφυρα Ατσίχολου

Ύψος βροχής (mm)
48.50
Διάρκεια βροχής (h)
27
Μέση ένταση i mean (mm/h)
1.83
Παροχή αιχμής (m3/s)
31.30
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
4.39
Συντελεστής απορροής c
0.09
Όγκος απορροής (hm3)
0.73

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 48.5 mm ξεκινά στις 2/3 15:15 και λήγει στις 4/3 1:15 με την αιχμή της βροχής να καταγράφεται στις 3/3 11:45 (μέγιστη ένταση 15.0 mm/h). Με βασική ροή ίση με 9.51 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται 9 περίπου ώρες μετά την έναρξη της βροχόπτωσης με την αιχμή να καταγράφεται στις 3/3 5:15 (31.3 m3/s). Στη συνέχεια η απορροή μειώνεται εκθετικά και μετά την εμφάνιση της αιχμής της βροχής εμφανίζει μια μικρότερη αιχμή. Μετά και την τελευταία αιχμή μειώνεται εκθετικά και σταθεροποιείται στα 10.6 m3/s, 20 ώρες μετά την εμφάνιση της μικρότερης αιχμής.