Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο N11_2013 (23/11/13 – 29/11/13)

Θέση Λατομείο Μπάκα

Ύψος βροχής (mm)
108.90
Διάρκεια βροχής (h)
75
Μέση ένταση imean (mm/h)
1.45
Παροχή αιχμής (m3/s)
13.68
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
13.11
Συντελεστής απορροής c
0.12
Όγκος απορροής (hm3)
1.58

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 108.9 mm ξεκινά στις 23/11 14:00 και πέφτει σε διάσπαρτα χρονικά διαστήματα με τις μεγαλύτερες αιχμές να καταγράφονται στις 24/11 10:00 (μέγιστη ένταση 12.0 mm/h) και στις 24/11 14:00 (11.1 mm/h). Με βασική ροή ίση με 0.42 m3/s η απορροή αυξάνεται ακολουθώντας το προφίλ της βροχής μέχρι να φτάσει στη μέγιστη τιμή της στις 24/11 20:00 (13.68 m3/s). Στη συνέχεια, με τη μείωση της έντασης της βροχής η απορροή μειώνεται σταδιακά, με μια περίοδο σταθεροποίησης, μέχρι την τελική σταθεροποίησή της στα 3.29 m3/s.

 


Θέση Καρβελιώτη

Ύψος βροχής (mm)
88.00
Διάρκεια βροχής (h)
19
Μέση ένταση imean (mm/h)
5.50
Μέγιστη στάθμη (m)
0.24
Παροχή αιχμής (m3/s)
3.27
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
24.95
Συντελεστής απορροής c
0.16
Όγκος απορροής (hm3)
0.21

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 88.0 mm με βάση το σταθμό Καρβελιώτη ξεκινά στις 23/11 14:45 και πέφτει σε διάσπαρτα χρονικά διαστήματα με τις μεγαλύτερες αιχμές να καταγράφονται στις 24/11 9:45 (μέγιστη ένταση 44.0 mm/h) και στις 24/11 13:30 (27.7 mm/h). Με βασική ροή ίση με 0.25 m3/s η απορροή αυξάνεται απότομα μέχρι να φτάσει στην 1η μεγάλη αιχμή της (2.94 m3/s , 1 ώρα μετά την εμφάνιση της αιχμής της βροχής) και έπειτα στη μέγιστη τιμή της στις 24/11 16:45 (3.27 m3/s). Στη συνέχεια, με τη μείωση της έντασης της βροχής η απορροή μειώνεται απότομα μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 0.42 m3/s, μετά από εκφόρτιση διάρκειας 4 περίπου ημερών.

 


Θέση Αλαγονίας

Ύψος βροχής (mm)
51.06
Διάρκεια βροχής (h)
12
Μέση ένταση i mean (mm/h)
4.17
Μέγιστη στάθμη (m)
0.42
Παροχή αιχμής (m3/s)
10.18
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
10.70
Συντελεστής απορροής c
0.21
Όγκος απορροής (hm3)
0.22

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 51.1mm με βάση τους σταθμούς Αλαγονία, Καρβελιώτη και Νέδουσα ξεκινά στις 24/11 2:00 και πέφτει σε διάσπαρτα χρονικά διαστήματα με τη μεγαλύτερη αιχμή να καταγράφεται στις 24/11 9:45 (27.6 mm/h). Με βασική ροή ίση με 0.37 m3/s η απορροή αυξάνεται αμέσως μετά την έναρξη της βροχής, ακολουθώντας το προφίλ της. Η απορροή φτάνει στη μέγιστη τιμή της στις 24/11 14:30 (10.18 m3/s) έχοντας ήδη παρουσιάσει μια μικρότερη αιχμή. Στη συνέχεια, μετά τη λήξη της βροχής, η απορροή μειώνεται απότομα, αφού παρουσιάσει μια μικρότερη αιχμή (9.29 m3/s) μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 0.77 m3/s μετά από μια μέρα περίπου από την εμφάνιση της τελευταίας αιχμής.