Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο N12_2011 (21/12/11 – 29/12/11)

Θέση Λατομείο Μπάκα

Ύψος βροχής (mm)
102.62
Διάρκεια βροχής (h)
46
Μέση ένταση i mean (mm/h )
2.23
Μέγιστη στάθμη (m)
0.60
Παροχή αιχμής (m3/s)
37.67
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
28.74
Συντελεστής απορροής c
0.28
Όγκος απορροής (hm3)
3.47

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 103.0 mm ξεκινά στις 21/12 19:00 και λήγει στις 22/12 22:00 με τις μεγαλύτερες αιχμες της βροχής να καταγράφονται στις 21/12 21:00 (μέγιστη ένταση 10.1 mm/h) και στις 22/12 1:00 (17.6 mm/h). Με βασική ροή ίση με 1.62 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται 6 περίπου ώρες μετά την έναρξη της βροχόπτωσης με την αιχμή να καταγράφεται στις 22/12 6:00 (37.67 m3/s). Στη συνέχεια η απορροή μειώνεται παρουσιάζοντας κάποιες αιχμές που οφείλονται στην αυξομείωση της έντασης της βροχής και μετά από αυτές η απορροή μειώνεται με πολύ αργό ρυθμό (διάρκειας 5.5 περίπου ημερών) και σταθεροποιείται γύρω στο 1.00 m3/s. Κάποιες μικρές τιμές βροχής που καταγράφονται κατά την εκφόρτιση δε φαίνεται να προκαλούν κάποια διακύμανση στην απορροή.

 


 

Θέση Καρβελιώτη

Ύψος βροχής (mm)
107.14
Διάρκεια βροχής (h)
19
Μέση ένταση i mean (mm/h)
5.79
Μέγιστη στάθμη (m)
0.37
Παροχή αιχμής (m3/s)
6.04
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
18.04
Συντελεστής απορροής c
0.17
Όγκος απορροής (hm3)
0.28

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 107.1 mm με βάση το σταθμό της Νέδουσας ξεκινά στις 21/12 18:45 και λήγει στις 22/12 15:00 και τις μεγαλύτερες αιχμες της βροχής να καταγράφονται στις 21/12 23:30 (μέγιστη ένταση 22.6 mm/h) και στις 22/12 1:00 (32.1 mm/h). Με βασική ροή ίση με 0.97 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται απότομα 1 ώρα μετά την έναρξη της βροχόπτωσης με την αιχμή της να καταγράφεται στις 22/12 5:00 (6.04 m3/s). Στη συνέχεια η απορροή μειώνεται με εκθετικό ρυθμό (διάρκειας 2.5 περίπου ημερών) και σταθεροποιείται στο 1.00 m3/s.