Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο N12_2013 (26/12/13 – 28/12/13)

 

Θέση Καρβελιώτη

Ύψος βροχής (mm)
95.60
Διάρκεια βροχής (h)
14
Μέση ένταση imean (mm/h)
6.95
Μέγιστη στάθμη (m)
0.31
Παροχή αιχμής (m3/s)
4.66
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
7.89
Συντελεστής απορροής c
0.08
Όγκος απορροής (hm3)
0.20

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 95.6 mm με βάση το σταθμό Καρβελιώτη ξεκινά στις 26/12 23:00 με τη μεγαλύτερη αιχμή να καταγράφεται στις 27/12 6:15 (7.2 mm/h). Με βασική ροή ίση με 0.22 m3/s η απορροή αυξάνεται απότομα μέχρι να φτάσει στη μέγιστη τιμή της στις 27/12 9:45 (4.66 m3/s). Στη συνέχεια, μετά τη λήξη της βροχής, η απορροή μειώνεται απότομα μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 1.08 m3/s μετά από μια μέρα περίπου από την εμφάνιση της αιχμής. Κάποιες μικρότερες τιμές τις βροχής που εμφανίζονται κατά την πτώση δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την απορροή.