Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο N1_2012 (5/1/12 – 9/1/12)

Θέση Λατομείο Μπάκα

Ύψος βροχής (mm)
136.39
Διάρκεια βροχής (h)
39
Μέση ένταση i mean (mm/h)
3.50
Μέγιστη στάθμη (m)
0.56
Παροχή αιχμής (m3/s)
33.15
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
20.95
Συντελεστής απορροής c
0.15
Όγκος απορροής (hm3)
2.53

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή (συνολικού ύψους 136.4 mm) ξεκινά στις 5/1 23:00 και λήγει στις 7/1 10:00 με την αιχμή να καταγράφεται στις 6/1 11:00 (μέγιστη ένταση 13.6 mm/h). Με βασική ροή ίση με 0.34 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται απότομα 8 ώρες περίπου μετά την έναρξη της βροχόπτωσης. Η αιχμή της καταγράφεται στις 6/1 23:00 (33.2 m3/s) μετά από την καταγραφή δύο μικρότερων αιχμών. Στη συνέχεια παρατηρείται μείωσή της με μειούμενο ρυθμό μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 5.87 m3/s 2 περίπου ημέρες μετά την εμφάνιση της αιχμής.

 


Θέση Καρβελιώτη

Ύψος βροχής (mm)
161.66
Διάρκεια βροχής (h)
27
Μέση ένταση i mean (mm/h)
5.99
Μέγιστη στάθμη (m)
0.36
Παροχή αιχμής (m3/s)
5.77
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
18.92
Συντελεστής απορροής c
0.12
Όγκος απορροής (hm3)
0.29

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 161.7 mm με βάση το σταθμό της Νέδουσας ξεκινά στις 5/1 22:15 και λήγει στις 7/1 7:15 με την αιχμή να καταγράφεται στις 6/1 10:15 (μέγιστη ένταση 23.1 mm/h). Με βασική ροή ίση με 0.53 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται απότομα 8 ώρες και 30 λετπά μετά την έναρξη της βροχόπτωσης. Η αιχμή της καταγράφεται στις 6/1 18:00 (5.77 m3/s). Στη συνέχεια η απορροή μειώνεται με εκθετικό ρυθμό με διακυμάνσεις λόγω της βροχόπτωσης που καταγράφεται μετά την αιχμή και σταθεροποιείται στα 1.65 m3/s μετά από 2 περίπου ημέρες από την εμφάνιση της αιχμής.