Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο N1_2013a (15/1/13 – 20/1/13)

Θέση Λατομείο Μπάκα

Ύψος βροχής (mm)
262.85
Διάρκεια βροχής (h)
84
Μέση ένταση i mean (mm/h)
3.13
Παροχή αιχμής (m3/s)
53.63
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
36.35
Συντελεστής απορροής c
0.14
Όγκος απορροής (hm3)
4.39

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 262.9 mm ξεκινά στις 16/1 01:00 και λήγει στις 19/1 11:00 με τις μεγαλύτερες αιχμές να καταγράφονται στις 16/1 07:00 (μέγιστη ένταση 29.7 mm/h), στις 17/1 07:00 ( 10.9 mm/h) και στις 18/1 03:00 (14.5 mm/h). Με βασική ροή ίση με 0.00 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται ακολουθώντας το προφίλ της βροχής φθάνοντας στην 1η μεγάλη αιχμή της στις 17/1 11:00 (22.40 m3/s), τη 2η αιχμή της στις 18/1 12:00 (48.37 m3/s) και στη συνέχεια στη μεγαλύτερη τιμή της στις 18/1 15:00 (53.63 m3/s). Έπειτα, μειώνεται μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 6.00 m3/s περίπου, δύο μέρες μετά την εμφάνιση της αιχμής.

 


Θέση Καρβελιώτη

Ύψος βροχής (mm)
279.00
Διάρκεια βροχής (h)
54
Μέση ένταση i mean (mm/h)
5.14
Μέγιστη στάθμη (m)
0.51
Παροχή αιχμής (m3/s)
9.33
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
52.65
Συντελεστής απορροής c
0.19
Όγκος απορροής (hm3)
0.818

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 279.0 mm με βάση το σταθμό Καρβελιώτη ξεκινά στις 16/1 3:15 και λήγει στις 19/1 10:00 με τις μεγαλύτερες αιχμές να καταγράφονται στις 16/1 6:45 (μέγιστη ένταση 49.6 mm/h), στις 17/1 6:45 (20.8 mm/h) και στις 18/1 2:15 (24 mm/h). Με βασική ροή ίση με 0.24 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται ακολουθώντας το προφίλ της βροχής φθάνοντας στην 1η μεγάλη αιχμή της στις 17/1 13:00 (5.59 m3/s), τη 2η αιχμή της στις 18/1 4:45 (7.93 m3/s) και στη συνέχεια στη μεγαλύτερη τιμή της στις 18/1 13:30 (9.33 m3/s). Έπειτα, μειώνεται μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 1.50 m3/s δύο μέρες μετά την εμφάνιση της αιχμής.

 


Θέση Αλαγονίας

Ύψος βροχής (mm)
272.65
Διάρκεια βροχής (h)
69
Μέση ένταση i mean (mm/h)
3.95
Μέγιστη στάθμη (m)
1.58
Παροχή αιχμής (m3/s)
25.25
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
138.32
Συντελεστής απορροής c
0.51
Όγκος απορροής (hm3)
2.89

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 272.7 mm με βάση τους σταθμούς Καρβελιώτης, Αλαγονία και Νέδουσα ξεκινά στις 16/1 2:45 και λήγει στις 19/1 10:30 με τις μεγαλύτερες αιχμές να καταγράφονται στις 16/1 7:00 (μέγιστη ένταση 27.5 mm/h), στις 17/1 6:45 (22.2 mm/h) και στις 18/1 9:30 (21.5 mm/h). Με βασική ροή ίση με 0.15 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται ακολουθώντας το προφίλ της βροχής φθάνοντας στην αιχμή της στις 17/1 7:15 (25.25 m3/s) και στη 2η μεγαλύτερη αιχμή της στις 18/1 4:30 (23.92 m3/s). Έπειτα, αρχίζει να μειώνεται, παρουσιάζοντας κάποιες αυξομειώσεις λόγω της βροχής μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 2.11 m3/s.