Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο N1_2013b (24/1/13 – 1/2/13)

Θέση Λατομείο Μπάκα

Ύψος βροχής (mm)
141.99
Διάρκεια βροχής (h)
76
Μέση ένταση i mean (mm/h)
1.87
Παροχή αιχμής (m3/s)
16.14
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
16.30
Συντελεστής απορροής c
0.11
Όγκος απορροής (hm3)
1.97

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 142.0 mm ξεκινά στις 24/1 5:00 και λήγει στις 27/1 17:00 με την αιχμή να καταγράφεται στις 25/1 16:00 (μέγιστη ένταση 14.2 mm/h). Με βασική ροή ίση με 4.62 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται απότομα φθάνοντας στην αιχμή της στις 25/1 18:00 (16.14 m3/s), ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μια 2η μικρότερη αιχμή λόγω της συνέχισης της βροχής. Έπειτα, η απορροή αρχίζει να μειώνεται με πολύ αργό ρυθμό μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 5.23 m3/s.

 


Θέση Καρβελιώτη

Ύψος βροχής (mm)
140.97
Διάρκεια βροχής (h)
36
Μέση ένταση i mean (mm/h)
3.97
Μέγιστη στάθμη (m)
0.32
Παροχή αιχμής (m3/s)
4.96
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
14.71
Συντελεστής απορροής c
0.10
Όγκος απορροής (hm3)
0.23

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 141.0 mm με βάση το σταθμό Αλαγονία ξεκινά στις 24/1 20:00 και λήγει στις 27/1 17:15 με την αιχμή να καταγράφεται στις 25/1 15:45 (μέγιστη ένταση 28.4 mm/h). Με βασική ροή ίση με 1.34 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται απότομα φθάνοντας στην αιχμή της στις 25/1 16:30 (4.96 m3/s), ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μια 2η αιχμή λόγω της συνέχισης της βροχής. Έπειτα, η απορροή αρχίζει να μειώνεται με πολύ αργό ρυθμό μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 2.67 m3/s.

 


Θέση Αλαγονίας

Ύψος βροχής (mm)
143.69
Διάρκεια βροχής (h)
50
Μέση ένταση i mean (mm/h)
2.86
Μέγιστη στάθμη (m)
0.58
Παροχή αιχμής (m3/s)
17.87
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
86.19
Συντελεστής απορροής c
0.60
Όγκος απορροής (hm3)
1.80

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 143.7 mm με βάση τους σταθμούς Αλαγονία και Νέδουσα ξεκινά στις 24/1 9:45 και λήγει στις 27/1 17:00 με τις μεγαλύτερες αιχμές να καταγράφονται στις 24/1 15:15 (μέγιστη ένταση 17.6 mm/h) και στις 25/1 15:45 (22.5 mm/h). Με βασική ροή ίση με 1.23 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται 3 ώρες περίπου μετά την έναρξη της βροχής ακολουθώντας το προφίλ της βροχής και παρουσιάζοντας αρκετές αιχμές. Η μεγαλύτερη αιχμή καταγράφεται στις 26/1 4:15 ( 17.87 m3/s), ενώ στη συνέχεια η απορροή μειώνεται απότομα. Έπειτα, ακολουθεί μια 2η αιχμή, λόγω της συνέχισης της βροχής, και μετά από αυτήν η απορροή αρχίζει να μειώνεται μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 2.33 m3/s.