Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο N1_2014b (24/1/14 – 28/1/14)

 

Θέση Λατομείο Μπάκα

Ύψος βροχής (mm)
106.21
Διάρκεια βροχής (h)
74
Μέση ένταση imean (mm/h)
1.44
Παροχή αιχμής (m3/s)
22.61
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
10.28
Συντελεστής απορροής c
0.10
Όγκος απορροής (hm3)
1.24

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 106.2 mm ξεκινά στις 24/1 19:00 και λήγει στις 27/1 22:00 με τις δύο μεγαλύτερς αιχμές να καταγράφονται στις 25/1 16:00 (μέγιστη ένταση 10.6 mm/h) και στις 25/1 22:00 (5.5 mm/h). Με βασική ροή ίση με 3.20 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται φθάνοντας στην αιχμή της στις 26/1 1:00 (22.61 m3/s). Μετά την εμφάνιση της αιχμής, η απορροή αρχίζει να μειώνεται σταδιακά παρά την εμφάνιση τιμών βροχής μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 10.30 m3/s.

 


Θέση Καρβελιώτη

Ύψος βροχής (mm)
127.60
Διάρκεια βροχής (h)
26
Μέση ένταση i mean (mm/h)
4.96
Μέγιστη στάθμη (m)
0.36
Παροχή αιχμής (m3/s)
5.73
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
22.76
Συντελεστής απορροής c
0.18
Όγκος απορροής (hm3)
0.35

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 127.6 mm ξεκινά στις 24/1 18:15 και λήγει στις 26/1 21:30 με τις δύο μεγαλύτερς αιχμές να καταγράφονται στις 25/1 3:45 (μέγιστη ένταση 32.8 mm/h) και στις 25/1 15:30 (28.0 mm/h). Με βασική ροή ίση με 0.64 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται φθάνοντας στην αιχμή της στις 25/1 21:45 (5.73 m3/s). Μετά την εμφάνιση της αιχμής, η απορροή αρχίζει να μειώνεται και αφού παρουσιάσει μια μικρότερη αιχμή σταθεροποιείται στα 2.30 m3/s.

 


Θέση Αλαγονίας

Ύψος βροχής (mm)
94.81
Διάρκεια βροχής (h)
43
Μέση ένταση i mean (mm/h)
2.23
Μέγιστη στάθμη (m)
0.54
Παροχή αιχμής (m3/s)
15.51
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
42.61
Συντελεστής απορροής c
0.45
Όγκος απορροής (hm3)
0.89

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 94.8 mm ξεκινά στις 24/1 18:15 και λήγει στις 26/1 4:15 με τις δύο μεγαλύτερς αιχμές να καταγράφονται στις 24/1 21:30 (μέγιστη ένταση 18.9 mm/h) και στις 25/1 15:15 (13.2 mm/h). Με βασική ροή ίση με 0.53 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται φθάνοντας στην αιχμή της στις 25/1 21:00 (15.51 m3/s). Μετά την εμφάνιση της αιχμής, η απορροή μειώνεται απότομα ενώ στη συνέχεια παρουσιάζει μια ακόμα αιχμή και σταθεροποιείται στα 2.60 m3/s.