Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο N2_2012 (6/2/12 – 10/2/12)

Θέση Λατομείο Μπάκα

Ύψος βροχής (mm)
154.99
Διάρκεια βροχής (h)
86
Μέση ένταση i mean (mm/h)
1.80
Μέγιστη στάθμη (m)
0.54
Παροχή αιχμής (m3/s)
33.08
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
24.03
Συντελεστής απορροής c
0.16
Όγκος απορροής (hm3)
2.90

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή (συνολικού ύψους 155.0 mm) ξεκινά στις 6/2 15:00 και λήγει στις 8/2 5:00 με κάποιες τιμές βροχής να καταγράφονται και πιο μετά και τις μεγαλύτερες αιχμές να καταγράφονται στις 6/2 17:00 (μέγιστη ένταση 14.2 mm/h) και στις 7/2 16:00 (9.04 mm/h). Με βασική ροή ίση με 2.21 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται σταδιακά 5 περίπου ώρες μετά την έναρξη της βροχόπτωσης. Το προφίλ της απορροής ακολουθεί το προφίλ της βροχόπτωσης και η αιχμή της καταγράφεται στις 7/2 19:00 (33.1 m3/s). Στη συνέχεια καταγράφεται μια μικρότερη αιχμή και παρατηρείται μείωσή της απορροής (διάρκειας 2.5 περίπου ημερών) με μειούμενο ρυθμό λόγω των μικρών ή μηδενικών τιμών της βροχής μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 4.83 m3/s.

 


 

Θέση Καρβελιώτη

Ύψος βροχής (mm)
156.70
Διάρκεια βροχής (h)
45
Μέση ένταση i mean (mm/h)
3.48
Μέγιστη στάθμη (m)
0.38
Παροχή αιχμής (m3/s)
6.16
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
28.97
Συντελεστής απορροής c
0.18
Όγκος απορροής (hm3)
0.44

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 156.7 mm με βάση το σταθμό της Νέδουσας ξεκινά στις 6/2 15:00 και λήγει στις 8/2 3:00 με κάποιες μικρές τιμές βροχής να καταγράφονται και πιο μετά και τις μεγαλύτερες αιχμές να καταγράφονται στις 6/2 16:30 (μέγιστη ένταση 22.2 mm/h) και στις 7/2 10:15 ( 14.2 mm/h). Με βασική ροή ίση με 0.88 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται 2 περίπου ώρες και 30 λεπτά μετά την έναρξη της βροχόπτωσης. Αρχικά η απορροή παραμένει σχεδόν σταθερή για ένα διάστημα 13 ωρών ωστόσο στη συνέχεια το προφίλ της ακολουθεί το προφίλ της βροχόπτωσης και η αιχμή της καταγράφεται στις 7/2 16:15 (6.16 m3/s) με κάποιες μικρότερες αιχμές να καταγράφονται νωρίτερα. Έπειτα, παρατηρείται πολύ αργή μείωσή της (διάρκειας 2 ημερών) μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 1.84 m3/s.

 


 

Θέση Αλαγονίας

Ύψος βροχής (mm)
126.56
Διάρκεια βροχής (h)
69
Μέση ένταση i mean (mm/h)
1.83
Μέγιστη στάθμη (m)
0.52
Παροχή αιχμής (m3/s)
14.70
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
40.79
Συντελεστής απορροής c
0.32
Όγκος απορροής (hm3)
0.85

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 126.6 mm με βάση το σταθμό της Νέδουσας ξεκινά στις 6/2 15:00 και λήγει στις 8/2 3:00 με κάποιες μικρές τιμές βροχής να καταγράφονται και πιο μετά και τις μεγαλύτερες αιχμές να καταγράφονται στις 6/2 16:30 (μέγιστη ένταση 18.5 mm/h) και στις 7/2 10:15 ( 11.8 mm/h). Με βασική ροή ίση με 1.10 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται 1 περίπου ώρα και 30 λεπτά μετά την έναρξη της βροχόπτωσης. Αρχικά η απορροή παραμένει σχεδόν σταθερή για ένα διάστημα 13 ωρών ωστόσο στη συνέχεια το προφίλ της ακολουθεί το προφίλ της βροχόπτωσης και η αιχμή της καταγράφεται στις 7/2 16:15 (14.7 m3/s) με κάποιες μικρότερες αιχμές να καταγράφονται νωρίτερα. Έπειτα, παρατηρείται αργή μείωσή της (διάρκειας μιας ημέρας) μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 4.03 m3/s.