Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο N2_2013 (18/2/13 – 20/2/13)

Θέση Λατομείο Μπάκα

Ύψος βροχής (mm)
43.33
Διάρκεια βροχής (h)
27
Μέση ένταση i mean (mm/h)
1.60
Παροχή αιχμής (m3/s)
12.27
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
1.81
Συντελεστής απορροής c
0.04
Όγκος απορροής (hm3)
0.22

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 43.3 mm ξεκινά στις 19/2 1:00 και λήγει στις 19/2 20:00 με την αιχμή να καταγράφεται στις 19/2 12:00 (μέγιστη ένταση 12.1 mm/h). Με βασική ροή ίση με 5.60 m3/s η απορροή αυξάνεται απότομα μέχρι να φτάσει στην αιχμή της (12.3 m 3/s) στις 19/2 14:00. Στη συνέχεια, λόγω της εμφάνισης πολύ μικρών τιμών βροχής, η απορροή μειώνεται μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 6.19 m3/s.


Θέση Αλαγονίας

Ύψος βροχής (mm)
35.85
Διάρκεια βροχής (h)
23
Μέση ένταση i mean (mm/h)
1.54
Μέγιστη στάθμη (m)
0.56
Παροχή αιχμής (m3/s)
16.77
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
2.92
Συντελεστής απορροής c
0.08
Όγκος απορροής (hm3)
0.06

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 35.9 mm με βάση τους σταθμούς Αλαγονία και Νέδουσα ξεκινά στις 19/2 0:15 και λήγει στις 19/2 13:30 με την αιχμή να καταγράφεται στις 19/2 11:30 (μέγιστη ένταση 11.1 mm/h). Με βασική ροή ίση με 2.11 m3/s η απορροή αυξάνεται απότομα μέχρι να φτάσει στην 1η μεγάλη αιχμή της (9.79 m3/s) και έπειτα στη μέγιστη τιμή της στις 19/2 13:45 (16.77 m3/s). Στη συνέχεια, έχοντας λήξει η βροχή, η απορροή μειώνεται απότομα μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 5.56 m3/s περίπου.