Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο N3_2013 (2/3/13 – 3/3/13)

Θέση Λατομείο Μπάκα

Ύψος βροχής (mm)
63.20
Διάρκεια βροχής (h)
13
Μέση ένταση i mean (mm/h)
4.86
Παροχή αιχμής (m3/s)
8.41
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
1.30
Συντελεστής απορροής c
0.02
Όγκος απορροής (hm3)
0.16

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 63.2 mm ξεκινά στις 2/3 23:00 και λήγει στις 3/3 10:00 με την αιχμή να καταγράφεται στις 3/3 2:00 (μέγιστη ένταση 12.0 mm/h). Με βασική ροή ίση με 4.48 m3/s η απορροή αυξάνεται αμέσως μετά την έναρξη της βροχής, ακολουθώντας το προφίλ της. Η απορροή φτάνει στη μέγιστη τιμή της στις 3/3 9:00 (8.41 m3/s). Στη συνέχεια, μετά τη λήξη της βροχής, η απορροή μειώνεται μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 6.12 m3/s.


Θέση Αλαγονίας

Ύψος βροχής (mm)
58.11
Διάρκεια βροχής (h)
18
Μέση ένταση i mean (mm/h)
3.18
Μέγιστη στάθμη (m)
0.54
Παροχή αιχμής (m3/s)
15.72
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
9.77
Συντελεστής απορροής c
0.17
Όγκος απορροής (hm3)
0.20

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 58.1 mm με βάση τους σταθμούς Αλαγονία και Νέδουσα ξεκινά στις 2/3 22:45 και λήγει στις 3/3 9:45 με την αιχμή να καταγράφεται στις 3/3 4:00 (μέγιστη ένταση 17.0 mm/h). Με βασική ροή ίση με 1.38 m3/s η απορροή αυξάνεται αμέσως μετά την έναρξη της βροχής, ακολουθώντας το προφίλ της. Η απορροή φτάνει στη μέγιστη τιμή της στις 3/3 8:00 (15.72 m3/s) έχοντας ήδη παρουσιάσει κάποιες μικρότερες αιχμές. Στη συνέχεια, μετά τη λήξη της βροχής, η απορροή μειώνεται απότομα μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 4.74 m3/s.