Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο N3_2014 (2/3/14 – 15/3/14)

Θέση Λατομείο Μπάκα

Ύψος βροχής (mm)
66.10
Διάρκεια βροχής (h)
101
Μέση ένταση imean (mm/h)
0.65
Παροχή αιχμής (m3/s)
17.43
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
11.34
Συντελεστής απορροής c
0.17
Όγκος απορροής (hm3)
7.49

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή (συνολικού ύψους 66.1 mm) ξεκινά στις 2/3 18:00 και λήγει στις 4/3 1:30 με την αιχμή να καταγράφεται στις 3/3 16:00 (μέγιστη ένταση 25.1 mm/h). Με βασική ροή ίση με 7.49 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται σταδιακά και με αργό ρυθμό 7 ώρες μετά την έναρξη της βροχόπτωσης μέχρι την αιχμή της στις 3/3 16:00 (17.43 m3/s). Έπειτα, παρατηρείται αργή μείωσή της (διάρκειας 1 περίπου ημερας) μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 9.66 m3/s.

 


Θέση Καρβελιώτη

Ύψος βροχής (mm)
159.60
Διάρκεια βροχής (h)
39
Μέση ένταση imean (mm/h)
4.07
Μέγιστη στάθμη (m)
0.30
Παροχή αιχμής (m3/s)
4.50
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
62.02
Συντελεστής απορροής c
0.39
Όγκος απορροής (hm3)
0.95

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 159.6 mm με βάση το σταθμό του Καρβελιώτη ξεκινά στις 2/3 15:15 και λήγει στις 7/3 7:30 και οι δύο αιχμές καταγράφονται στις 3/3 2:15 (μέγιστη ένταση 33.6 mm/h) και στις 3/3 13:00 (19.2 mm/h). Με βασική ροή ίση με 1.15 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται απότομα μετά την έναρξη της βροχόπτωσης μέχρι την 1η αιχμή της και στη συνέχεια ακολουθεί το προφίλ της βροχόπτωσης μέχρι τη μέγιστη τιμή της στις 4/3 20:00 (4.50 m3/s). Έπειτα, παρατηρείται ένας εκθετικός κλάδος μείωσής της, με την εμφάνιση μιας τελευταίας μικρότερης αιχμής, μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 0.89 m3/s.

 


Θέση Αλαγονίας

Ύψος βροχής (mm)
52.58
Διάρκεια βροχής (h)
18
Μέση ένταση i mean (mm/h)
2.96
Μέγιστη στάθμη (m)
0.53
Παροχή αιχμής (m3/s)
15.26
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
10.97
Συντελεστής απορροής c
0.21
Όγκος απορροής (hm3)
0.23

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 52.6 mm με βάση τους σταθμούς Αλαγονία, Καρβελιώτη και Νέδουσα ξεκινά στις 2/3 19:30 και λήγει στις 3/3 17:30 και οι δύο αιχμές καταγράφονται στις 3/3 2:15 (μέγιστη ένταση 25.5 mm/h) και στις 3/3 13:30 (10.4 mm/h). Με βασική ροή ίση με 1.40 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται απότομα μετά την έναρξη της βροχόπτωσης, με πολλές διακυμάνσεις, ακολουθώντας το σύνθετο προφίλ της βροχόπτωσης. Φθάνει στην αιχμή της στις 3/3 14:30 (15.3 m3/s) και μειώνεται μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 4.19 m3/s.