Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο N4_2012 (17/4/12 – 2 1 /4/12)

Θέση Λατομείο Μπάκα

Ύψος βροχής (mm)
60.25
Διάρκεια βροχής (h)
21
Μέση ένταση i mean (mm/h)
2.87
Μέγιστη στάθμη (m)
0.22
Παροχή αιχμής (m3/s)
7.00
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
2.28
Συντελεστής απορροής c
0.04
Όγκος απορροής (hm3)
0.28

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή (συνολικού ύψους 60.3 mm) ξεκινά στις 18/4 0:00 και λήγει στις 18/4 16:00 και τις μεγαλύτερες αιχμές να καταγράφονται στις 18/4 3:00 (μέγιστη ένταση 13.4 mm/h) και στις 18/4 10:00 ( 11.5 mm/h). Με βασική ροή ίση με 2.44 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται σταδιακά και με αργό ρυθμό αμέσως μετά την έναρξη της βροχόπτωσης μέχρι την αιχμή της στις 18/4 14:00 (7.00 m3/s). Έπειτα, παρατηρείται αργή μείωσή της (διάρκειας 2.5 περίπου ημερών) μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 3.39 m3/s.

 


 

Θέση Καρβελιώτη

Ύψος βροχής (mm)
71.60
Διάρκεια βροχής (h)
10
Μέση ένταση i mean (mm/h)
6.99
Μέγιστη στάθμη (m)
0.30
Παροχή αιχμής (m3/s)
4.44
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
9.63
Συντελεστής απορροής c
0.13
Όγκος απορροής (hm3)
0.15

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 71.6 mm με βάση το σταθμό του Καρβελιώτη ξεκινά στις 17/4 23:15 και λήγει στις 18/4 11:45 και οι δύο αιχμές καταγράφονται στις 18/4 2:15 (μέγιστη ένταση 20.8 mm/h) και στις 18/4 9:45 (20.8 mm/h). Με βασική ροή ίση με 0.80 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται σταδιακά μετά την έναρξη της βροχόπτωσης μέχρι την 1η αιχμή της και στη συνέχεια ακολουθεί το προφίλ της βροχόπτωσης μέχρι τη μέγιστη τιμή της στις 18/4 11:30 (4.44 m3/s). Έπειτα, παρατηρείται ένας εκθετικός κλάδος μείωσής της (διάρκειας 1.5 ημέρας) μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 1.27 m3/s.

 


 

Θέση Αλαγονίας

Ύψος βροχής (mm)
52.73
Διάρκεια βροχής (h)
15
Μέση ένταση i mean (mm/h)
3.46
Μέγιστη στάθμη (m)
0.34
Παροχή αιχμής (m3/s)
6.00
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
4.51
Συντελεστής απορροής c
0.09
Όγκος απορροής (hm3)
0.09

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 52.7 mm με βάση τους σταθμούς Καρβελιώτη και Νέδουσα ξεκινά στις 17/4 23:15 και λήγει στις 18/4 15:45 και οι δύο αιχμές καταγράφονται στις 18/4 2:15 (μέγιστη ένταση 9.8 mm/h) και στις 18/4 9:45 (11.8 mm/h). Με βασική ροή ίση με 0.75 m3/s η απορροή αρχίζει να αυξάνεται σταδιακά μετά την έναρξη της βροχόπτωσης μέχρι την 1η αιχμή της και στη συνέχεια ακολουθεί το προφίλ της βροχόπτωσης μέχρι τη μέγιστη τιμή της στις 18/4 11:30 (6.00 m3/s). Έπειτα, μειώνεται μέχρι τη σταθεροποίησή της στα 1.54 m3/s μετά από μια περίπου μέρα.