Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο 1, 21/12/11 – 25/12/11, Γύρα Στεφάνης

Ταυτότητα επεισοδίου

Ύψος βροχής (mm)
74.08
Διάρκεια βροχής (h)
48.00
Μέση ένταση i mean (mm/h)
1.54
Μέγιστη στάθμη (m)
0.67
Παροχή αιχμής (m3/s)
4.70
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
2.21
Συντελεστής απορροής c
0.03
Όγκος απορροής (hm3)
0.32

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Περιγραφή

Η βροχή με συνολικό ύψος 74.1 mm ξεκινά στις 21/12 20:15 και λήγει στις 24/12 07:30 με τις αιχμές να καταγράφονται στις 22/12 03:00 (μέγιστη ένταση 7.44 mm/h), στις 22/12 09:45 (6.64 mm/h), στις 22/12 14:15 (6.16 mm/h) και στις 23/12 19:00 (5.52 mm/h). Η απορροή εμφανίζεται 15 ώρες και 30 λεπτά μετά την έναρξη της βροχόπτωσης (22/12 10:45) και αυξάνεται απότομα μέχρι την τιμή των 2.45 m3/s (22/12 13:45). Ακολουθεί μείωσή της λόγω μείωσης της βροχής και έπειτα, ακολουθώντας το προφίλ της βροχόπτωσης, αύξησή της μέχρι την τιμή των 4.37 m3/s (22/12 16:15). Στη συνέχεια, παρατηρείται μείωση της απορροής (αφού έχει προηγηθεί μείωση της βροχόπτωσης) και σταθεροποίηση της περίπου στα 1 m3/s οπότε αρχίζει πάλι να αυξάνεται μέχρι την αιχμή (4.70 m3/s , 23/12 17:00). Ο μηδενισμός της γίνεται στις 25/12 12:45 μετά από αργή εκφόρτιση.