Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο 3 , 11/2/12 – 15/2/12, Γύρα Στεφάνης

Ταυτότητα επεισοδίου

Ύψος βροχής (mm)
22.48
Διάρκεια βροχής (h)
17.50
Μέση ένταση i mean (mm/h)
1.28
Μέγιστη στάθμη (m)
0.51
Παροχή αιχμής (m3/s)
2.86
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
1.32
Συντελεστής απορροής c
0.06
Όγκος απορροής (hm3)
0.19

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Περιγραφή

Η βροχή συνολικού ύψους 22.5 mm ξεκινά στις 11/2 20:15 με το μεγαλύτερο όγκο της να πέφτει από 11/02 20:15 έως 12/02 13:00 και τις αιχμές της να καταγράφονται στις 12/2 00:30 (μέγιστη ένταση 4.4 mm/h) και στις 13/2 10:00 (4.8 mm/h). Η απορροή εμφανίζεται 5 ώρες μετά την έναρξη της βροχόπτωσης (12/2 01:15) και αυξάνεται μέχρι τις 12/02 10:45 (2.53 m3/s). Στη συνέχεια ακολουθεί μια μικρή πτώση λόγω σύντομης διακοπής της βροχόπτωσης και έπειτα αυξάνεται και αποκτά τη μέγιστη τιμή της (2.86 m3/s στις 12/02 14:45). Ακολουθεί σταδιακή πτώση της καθώς οι βροχοπτώσεις που ακολουθούν είναι πολύ σύντομης διάρκειας και ο μηδενισμός της επέρχεται στις 15/02 15:00.