Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο 4, 27/2/12 – 5/3/12, Γύρα Στεφάνης

Ταυτότητα επεισοδίου

Basin area (km 2 ) 144.6
Total rain (mm) 45.61
Obs. Runoff (mm) 4.788448133
Runoff coeff. 0.104986804
Obs. peak (m 3 /s) 6.023
Time to peak 28/02/2012 1:15
max Stage (m) 0.523

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Περιγραφή

Η βροχή συνολικού ύψους 45.6 mm ξεκινά στις 27/2 2:30 και λήγει την 1/3 16:15 με το μεγαλύτερο όγκο να πέφτει από 27/02 02:15 έως 28/02 05:45 και από 29/02 18:45 έως 01/03 10:30 και τις αιχμές της να συμβαίνουν στις 27/02 14:45 (μέγιστη ένταση 4.0 mm/h) και στις 01/03 10:15 (2.8 mm/h). Η απορροή εμφανίζεται 14 ώρες και 45 λεπτά μετά την έναρξη της βροχόπτωσης, (στις 27/2 17:15), με σχεδόν κάθετο ανοδικό κλάδο στις και αποκτά τη μέγιστη τιμή της (6.02 m3/s) στις 28/02 01:15. Στη συνέχεια η βροχή μειώνεται και μηδενίζεται και συνεπώς μειώνεται και η απορροή χωρίς όμως να μηδενιστεί καθώς συμβαίνει ένα δεύτερο επεισόδιο βροχόπτωσης (στις 29/02 18:45) το οποίο θα την αυξήσει στα 3.06 m3/s (01/03 18:15). Μετά τη διακοπή και του δεύτερου επεισοδίου παρατηρείται αργή εκφόρτιση της απορροής μέχρι το μηδενισμό της στις 05/03 08:30 .