Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο 5, 29/12/12 – 2/1/13

Θέση Οινόη

Ύψος βροχής (mm)
93.10
Διάρκεια βροχής (h)
32
Μέση ένταση i mean (mm/h)
2.96
Μέγιστη στάθμη (m)
0.26
Παροχή αιχμής (m3/s)
1.40
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
1.14
Συντελεστής απορροής c
0.01
Όγκος απορροής (hm3)
0.06

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 93.1 mm ξεκινά στις 29/12 5:45 και λήγει στις 30/12 23:30 με το μεγαλύτερο όγκο να πέφτει σε δύο χρονικές υποπεριόδους, από 29/12 11:45 έως 29/12 18:30 και από 30/12 0:00 έως 30/12 13:45 και την αιχμή της να καταγράφεται στις 30/12 5:15 (μέγιστη ένταση 9.4 mm/h). Η απορροή ξεκινά 25 ώρες και 15 λεπτά μετά την έναρξη της βροχόπτωσης, στις 30/12 7:00, παρουσιάζοντας μια απότομη αύξηση της από τα 0 m3/s στα 1.40 m3/s , τιμή που αποτελεί και τη μέγιστη του επεισοδίου (30/12 07:45). Στη συνέχεια παρατηρούνται διακυμάνσεις μεταξύ των τιμών 1.0 και 1.5 m 3 / s μέχρι τις 30/12 18:00 όπου και εμφανίζεται απότομη πτώση της απορροής και από τις 30/12 19:45 συνεχίζει να μειώνεται λιγότερο απότομα μέχρι τις 31/12 06:45 όπου και μηδενίζεται.

 


Θέση Γύρα Στεφάνης

Ύψος βροχής (mm)
94.53
Διάρκεια βροχής (h)
39
Μέση ένταση i mean (mm/h)
2.42
Μέγιστη στάθμη (m)
1.17
Παροχή αιχμής (m3/s)
12.78
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
4.18
Συντελεστής απορροής c
0.04
Όγκος απορροής (hm3)
0.60

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η βροχή (συνολικού ύψους 94.5 mm) ξεκινά στις 29/12 5:45 και λήγει στις 30/12 23:00 με τη μέγιστη τιμή της να καταγράφεται στις 30/12 6:30 (μέγιστη ένταση 8.64 mm/h). Η απορροή ξεκινά 22 ώρες και 30 λεπτά μετά την έναρξη της βροχόπτωσης, στις 30/12 4:15, με απότομο ανοδικό κλάδο και φτάνει στη μέγιστη τιμή (12.78 m3/s) στις 30/12 09:45. Στη συνέχεια παρατηρείται αργή εκφόρτιση, αρκετά μεγαλύτερη του χρόνου συγκέντρωσης μέχρι το μηδενισμό της (2/1 7:45).