Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο 6, 24/1/13 – 30/1/13, Γύρα Στεφάνης

Ταυτότητα επεισοδίου

Ύψος βροχής (mm)
47.44
Διάρκεια βροχής (h)
22.75
Μέση ένταση i mean (mm/h)
2.09
Μέγιστη στάθμη (m)
0.69
Παροχή αιχμής (m3/s)
4.99
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
2.60
Συντελεστής απορροής c
0.05
Όγκος απορροής (hm3)
0.38

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Περιγραφή

Η βροχή συνολικού ύψους 47.4 mm ξεκινά στις 24/1 8:15 και λήγει στις 26/1 23:00 με το μεγαλύτερο όγκο να πέφτει από 24/1 8:15 έως 24/1 19:30, από 25/1 14:15 έως 25/1 18:30 και από 26/1 14:30 έως 26/1 23:00 και τις αιχμές να συμβαίνουν στις 24/01 15:30 (μέγιστη ένταση 10.4 mm/h), στις 25/01 16:00 (9.72 mm/h) και στις 26/01 16:15 (4.92 mm/h). Η απορροή εμφανίζεται 11 ώρες και 45 λεπτά μετά την έναρξη της βροχόπτωσης, στις 24/1 20:00, και η πρώτη μέγιστη τιμή της (3.12 m3/s) καταγράφεται στις 24/1 21:30. Ακολουθεί μείωσή της λόγω μηδενισμού της βροχής και έπειτα, ακολουθώντας το προφίλ της βροχόπτωσης, αυξάνεται μέχρι την τιμή των 4.99 m3/s (25/01 20:15) ενώ στη συνέχεια μειώνεται λόγω μηδενισμού της βροχόπτωσης. Η επανέναρξη της βροχής προκαλεί αύξηση της απορροής μέχρι την τιμή των 1.61 m3/s (27/01 02:45) και ο μηδενισμός της γίνεται στις 30/1 04:45 μετά από αργή εκφόρτισή της.