Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο 7, 13/2/13 – 26/2/13

Θέση Γύρα Στεφάνης - Περιγραφή

Ύψος βροχής (mm)
134.92
Διάρκεια βροχής (h)
71.50
Μέση ένταση i mean (mm/h)
1.89
Μέγιστη στάθμη (m)
1.46
Παροχή αιχμής (m3/s)
19.20
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
8.46
Συντελεστής απορροής c
0.06
Όγκος απορροής (hm3)
1.22

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η βροχή (συνολικού ύψους 134.9 mm) πέφτει σε πέντε χρονικές υποπεριόδους από 13/2 7:30 έως 13/2 14:15, από 14/2 3:15 έως 15/2 12:15, από 16/2 19:30 έως 17/2 14:00, από 19/2 6:00 έως 19/2 12:30 και από 21/2 11:45 έως 22/2 20:00 και οι μέγιστες τιμές αυτών καταγράφονται στις 13/02 09:00 (μέγιστη ένταση 10.26 mm/h), στις 15/02 07:45 (4.45 mm/h), στις 16/02 20:15 (4.82 mm/h), στις 19/02 11:15 (3.00 mm/h) και στις 22/02 1:15 (13.53 mm/h). Το προφίλ της απορροής ακολουθεί το προφίλ της βροχής χωρίς ωστόσο να προλαβαίνει να μηδενιστεί κάποια χρονική στιγμή και οι αιχμές της απορροής είναι οι εξής: στις 13/02 16:00 3.15 m3/s , στις 15/02 15:00 3.73 m3/s , στις 17/02 00:45 2.69 m3/s , στις 19/02 14:45 2.70 m3/s και στις 22/02 09:45 18.83 m3/s . Η εκφόρτιση της παροχής είναι αρκετά αργή και η διάρκειά της (μεγαλύτερη των 12 ωρών) ξεπερνά κατά πολύ το χρόνο συγκέντρωσης.

 


Θέση Οινόη

Ύψος βροχής (mm)
180.40
Διάρκεια βροχής (h)
55
Μέση ένταση i mean (mm/h)
3.28
Μέγιστη στάθμη (m)
0.63
Παροχή αιχμής (m3/s)
6.68
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
2.31
Συντελεστής απορροής c
0.01
Όγκος απορροής (hm3)
0.12

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή συνολικού ύψους 180.4 mm πέφτει σε πέντε χρονικές υποπεριόδους από 13/2 7:30 έως 13/2 13:45, από 14/2 2:15 έως 15/2 11:30, από 16/2 19:45 έως 17/2 16:30, από 19/2 5:45 έως 19/2 12:00 και από 21/2 21:30 έως 22/2 8:15 και οι μέγιστες τιμές αυτών καταγράφονται στις 13/02 09:00 (μέγιστη ένταση 14.0 mm/h), στις 15/02 07:45 (8.0 mm/h), στις 16/02 20:15 (7.2 mm/h), στις 19/02 10:30 (4.4 mm/h) και στις 22/02 1:15 (25.2 mm/h). Η απορροή ξεκινά απότομα 2 μέρες 1 ώρα και 30 λεπτά μετά την έναρξη της βροχής, φτάνει την τιμή 1.41 m3/s στις 15/02 12:00 και στη συνέχεια μειώνεται σταδιακά και μηδενίζεται (15/02 22:30). Έπειτα, συνεχίζει με σχεδόν μηδενικές τιμές, παρά τα καταγεγραμμένα επεισόδια βροχής, μέχρι και τις 22/02 03:30 όπου σημειώνεται το 2ο πλημμυρικό επεισόδιο, το οποίο είναι πολύ εντονότερο. Σε αυτό, φτάνει την τιμή των 6.68 m3/s στις 22/02 07:45 και στη συνέχεια μειώνεται μέχρι το μηδενισμό της στις 23/02 23:45.