Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο 8, 11/11/13 – 12/11/13

Θέση Οινόη

Ύψος βροχής (mm)
92.20
Διάρκεια βροχής (h)
9.75
Μέση ένταση i mean (mm/h)
9.46
Μέγιστη στάθμη (m)
0.21
Παροχή αιχμής (m3/s)
1.17
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
0.17
Συντελεστής απορροής c
0.00
Όγκος απορροής (hm3)
0.01

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή (συνολικού ύψους 92.2 mm) ξεκινά στις 11/11 12:00 και λήγει στις 12/11 0:15 και οι αιχμές της καταγράφονται στις 11/11 12:15 (μέγιστη ένταση 28.0 mm/h), στις 11/11 15:45 (36.8 mm/h) και στις 11/11 20:45 (32.0 mm/h). Η απορροή ξεκινά 11 ώρες μετά την έναρξη της βροχόπτωσης με μια απότομη αύξηση μέχρι την αιχμή της (1.17 m3/s στις 11/11 23:00). Στη συνέχεια καταγράφεται μια μικρότερη αιχμή (1.11 m3/s) και ακολουθεί μείωση της απορροής, λόγω λήξης της βροχής, μέχρι το μηδενισμό της (12/11 8:00).

 


Θέση Γύρα Στεφάνης

Ύψος βροχής (mm)
100.85
Διάρκεια βροχής (h)
15.25
Μέση ένταση i mean (mm/h)
6.61
Μέγιστη στάθμη (m)
1.94
Παροχή αιχμής (m3/s)
31.83
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
2.61
Συντελεστής απορροής c
0.03
Όγκος απορροής (hm3)
0.38

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή (συνολικού ύψους 100.9 mm) ξεκινά στις 11/11 12:00 και λήγει στις 12/11 0:15 και οι αιχμές της καταγράφονται στις 11/11 16:30 (μέγιστη ένταση 32.8 mm/h) και στις 11/11 20:45 ( 23.0 mm/h). Η απορροή ξεκινά 5 ώρες μετά την έναρξη της βροχόπτωσης και αυξάνει μέχρι την αιχμή της (31.83 m3/s στις 12/11 0:45). Στη συνέχεια ακολουθεί απότομη μείωση της απορροής, λόγω λήξης της βροχής, μέχρι το μηδενισμό της (13/11 0:00).