Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο 9, 20/11/13 – 21/11/13

Θέση Οινόη

Ύψος βροχής (mm)
24.00
Διάρκεια βροχής (h)
4.50
Μέση ένταση i mean (mm/h)
5.33
Μέγιστη στάθμη (m)
0.20
Παροχή αιχμής (m3/s)
1.15
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
0.12
Συντελεστής απορροής c
0.00
Όγκος απορροής (hm3)
0.01

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η βροχή (συνολικού ύψους 24.0 mm) ξεκινά στις 20/11 1:45 και λήγει στις 20/11 8:00 με τη μέγιστη τιμή της να καταγράφεται στις 20/11 7:15 (μέγιστη ένταση 19.2 mm/h). Η απορροή ξεκινά 4 ώρες και 30 λεπτά μετά την έναρξη της βροχόπτωσης, με απότομο ανοδικό κλάδο και φτάνει στη μέγιστη τιμή (1.15 m3/s) στις 20/11 8:00. Στη συνέχεια παρατηρείται απότομη εκφόρτιση μέχρι το μηδενισμό της (20/11 17:30).

 


Θέση Γύρα Στεφάνης

Ύψος βροχής (mm)
34.06
Διάρκεια βροχής (h)
7.00
Μέση ένταση i mean (mm/h)
4.87
Μέγιστη στάθμη (m)
1.71
Παροχή αιχμής (m3/s)
25.28
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
1.59
Συντελεστής απορροής c
0.05
Όγκος απορροής (hm3)
0.23

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η βροχή (συνολικού ύψους 34.1 mm) ξεκινά στις 20/11 1:45 και λήγει στις 20/11 8:15 με τις αιχμές να καταγράφονται στις 20/11 7:15 (μέγιστη ένταση 26.1 mm/h) και στις 20/11 7:45 (26.1 mm/h). Η απορροή ξεκινά 6 ώρες μετά την έναρξη της βροχόπτωσης, με απότομο ανοδικό κλάδο και φτάνει στη μέγιστη τιμή (25.28 m3/s) στις 20/11 9:15. Στη συνέχεια παρατηρείται απότομη και αργή εκφόρτιση μέχρι το μηδενισμό της (21/11 11:30), αφού έχει προηγηθεί μια μικρότερη αιχμή.