Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο 10, 27/12/13 – 31/12/13 , Γύρα Στεφάνης

Ταυτότητα επεισοδίου

Ύψος βροχής (mm)
49.41
Διάρκεια βροχής (h)
26.00
Μέση ένταση i mean (mm/h)
1.90
Μέγιστη στάθμη (m)
0.62
Παροχή αιχμής (m3/s)
4.09
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
2.16
Συντελεστής απορροής c
0.04
Όγκος απορροής (hm3)
0.31

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Περιγραφή

Η επιφανειακή βροχή (συνολικού ύψους 49.4 mm) ξεκινά στις 27/12 0:00 και λήγει στις 28/12 13:45 και οι αιχμές της καταγράφονται στις 27/12 7:30 (μέγιστη ένταση 11.6 mm/h) και στις 27/12 23:45 (8.3 mm/h). Η απορροή ξεκινά 14 ώρες μετά την έναρξη της βροχόπτωσης και αυξάνει μέχρι την αιχμή της (4.09 m3/s στις 27/12 17:45). Στη συνέχεια ακολουθεί σταδιακή και αργή μείωση της απορροής, λόγω μείωσης της έντασης της βροχής, μέχρι τη σταθεροποίησή της (30/12 1:45).