Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο 11 , 15/1/14 – 18/1/14, Γύρα Στεφάνης

Ταυτότητα επεισοδίου

Ύψος βροχής (mm)
31.96
Διάρκεια βροχής (h)
11.00
Μέση ένταση i mean (mm/h)
2.91
Μέγιστη στάθμη (m)
0.56
Παροχή αιχμής (m3/s)
3.37
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
1.02
Συντελεστής απορροής c
0.03
Όγκος απορροής (hm3)
0.15

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Περιγραφή

Η επιφανειακή βροχή (συνολικού ύψους 32.0 mm) ξεκινά στις 15/1 12:45 και λήγει στις 16/1 1:15 και οι αιχμές της καταγράφονται στις 15/1 18:30 (μέγιστη ένταση 13.7 mm/h) και στις 15/1 23:00 (11.7 mm/h). Η απορροή ξεκινά 9 ώρες μετά την έναρξη της βροχόπτωσης με μια απότομη αύξηση μέχρι την αιχμή της (3.37 m3/s στις 16/1 1:30). Στη συνέχεια καταγράφεται μια μικρότερη αιχμή (3.32 m3/s) και ακολουθεί αργή μείωση της απορροής, λόγω λήξης της βροχής, μέχρι το μηδενισμό της (17/1 14:45).