Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδιο 12, 1/3/14 – 13/3/14

Θέση Οινόη

Ύψος βροχής (mm)
75.20
Διάρκεια βροχής (h)
14.50
Μέση ένταση i mean (mm/h)
5.19
Μέγιστη στάθμη (m)
0.29
Παροχή αιχμής (m3/s)
2.01
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
0.91
Συντελεστής απορροής c
0.01
Όγκος απορροής (hm3)
0.05

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή (συνολικού ύψους 75.2 mm) ξεκινά στις 3/3 2:30 και λήγει στις 3/3 18:00 και οι αιχμές της καταγράφονται στις 3/3 7:45 (μέγιστη ένταση 21.2 mm/h) και στις 3/3 12:00 (17.2 mm/h). Η απορροή ξεκινά 6 ώρες μετά την έναρξη της βροχόπτωσης με μια απότομη αύξηση. Μετά την εμφάνιση δύο μικρότερων αιχμών εμφανίζεται και η μεγαλύτερη αιχμή της στις 3/3 14:45 (2.01 m3/s). Στη συνέχεια η απορροή μειώνεται εκθετικά μέχρι το μηδενισμό της (4/3 5:00) μετά την καταγραφή μιας μικρότερης αιχμής.

 


Θέση Γύρα Στεφάνης

Ύψος βροχής (mm)
90.69
Διάρκεια βροχής (h)
59
Μέση ένταση i mean (mm/h)
1.54
Μέγιστη στάθμη (m)
1.05
Παροχή αιχμής (m3/s)
10.65
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
9.87
Συντελεστής απορροής c
0.11
Όγκος απορροής (hm3)
1.43

Κατεβάστε τη χρονοσειρά του επεισοδίου από εδώ (αρχείο CSV)

Η επιφανειακή βροχή (συνολικού ύψους 90.7 mm) ξεκινά στις 1/3 9:30 και λήγει στις 12/3 2:00, πέφτοντας σε τρεις χρονικές υποπεριόδους με τις αιχμές να καταγράφονται στις 3/3 7:45 (μέγιστη ένταση 13.5 mm/h) και στις 3/3 12:00 (10.8 mm/h). Η απορροή ξεκινά 5 ώρες μετά την έναρξη της βροχόπτωσης με μια απότομη αύξηση και μια εκθετική μείωση. Λόγω του 2ου επεισοδίου βροχής η απορροή αυξάνεται απότομα φθάνοντας στην αιχμή της στις 3/3 16:15 (10.65 m3/s). Στη συνέχεια η απορροή μειώνεται εκθετικά αλλά λόγω του τελευταίου μικρότερου επεισοδίου ξαναυξάνεται μέχρι τα 9.01 m 3 /s. Μετά την εμφάνιση και της τελευταίας αιχμής μειώνεται μέχρι το μηδενισμό της (12/3 23:15).