Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Εικόνες από την Ημερίδα του Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014, Μουσείο Γουλανδρή

Foyer
Πριν από την εκδήλωση
Xanthopoulos
Θ. Ξανθόπουλος
Team
Δ. Κουτσογιάννης, Θ. Ξανθόπουλος, Α. Πέππας
Peppas
Α. Πέππας
Eustratiadis
Α. Ευστρατιάδης
Kousis
Α. Κούσης
Audience
Οι προσκεκλημένοι παρακολουθούν την εκδήλωση
Team 2
Δ. Κουτσογιάννης, Θ. Ξανθόπουλος, Α. Ευστρατιάδης
Tsakalomatis
Δ. Τσακαλομάτης
Koukouvinos
Α. Κουκουβίνος
Karavokiros
Γ. Καραβοκυρός
Maxairas
Α. Μαχαίρας
Peppas 2
Α. Πέππας